Informacija dėl šildymo ir karšto vandens vamzdynų būklės

Pastebėjus, kad Jūsų bute esantys karšto vandens ir šildymo stovų vamzdynai yra paveikti korozijos, rasoja, laša ir pan., prašome informuoti Prižiūrėtoją – UAB „Jonavos šilumos tinklai“ telefonu (8 349) 50 577.

Primename, kad Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių 296.4 punkte nustatyta, kad radiatoriais ar vonios šildytuvais turi pasirūpinti butų savininkai. 

Daugiabučių namų šildymo sistemos prietaisus (ne tik senus radiatorius, bet ir gyvatukus, vamzdynus) bute leidžiama keisti tik pasibaigus šildymo sezonui (išskyrus avarinius atvejus).

Dėl šildymo prietaisų (radiatorių) galios paskaičiavimo pažymos kreiptis telefonu (8 349) 77 127
arba el.paštu v.sarguniene@jonavosst.lt