Klientų aptarnavimas

Šiuo metu susitikimai su gyventojais neorganizuojami.

(+370 349) 50 577

Avarinės situacijos, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, vandens skaitiklių klausimais

(+370 700) 44877,
(+370 349) 20 720 (skambinant iš užsienio)

Sutarčių sudarymo, atsiskaitymų už paslaugas, techninių sąlygų radiatoriams klausimais

(+370 349) 77 120
info@jonavosst.lt

Administracija