Apie bendrovę

Akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“ įsteigta 1997 m. rugpjūčio 19 dieną, reorganizavus AB „Lietuvos energija“. Bendrovės savininkė ir vienintelė akcininkė – Jonavos rajono savivaldybės taryba. Nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d. akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai” juridinis vardas yra pakeistas ir įregistruotas naujasis įmonės pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai”.

Bendrovės istorija

Bendrovės įstatinio kapitalo vertė – 7 815 042 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 2 694 842 (du milijonai šeši šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt dvi) 2,90 eurų nominalios vertės paprastąsias vardines akcijas.

Bendrovės vienintelis akcininkas yra Jonavos rajono savivaldybė, kuriai priklauso 100 proc. bendrovės akcijų.

Bendrovės direktorius Jonas Kaminskas.

Nuo 1998 metų bendrovė – Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) narė. Bendrovė yra apdovanota už stabilų įmonės darbą bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimą.

Uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“:

  • Misija – patikimai tiekti kokybinius parametrus atitinkančią šilumos energiją Jonavos rajono savivaldybės vartotojams, siekiant, kad nekeliantis rūpesčių ir aplinkai nekenksmingas centralizuotas šilumos tiekimas būtų patrauklus kiekvienam vartotojui.
  • Vizija – socialiai atsakinga įmonė, valdanti aukšto technologinio lygio energetinę infrastruktūrą ir teikianti aukštos kokybės patikimas paslaugas optimaliausiomis investicijų ir eksploatacinėmis sąnaudomis.
  • Vertybės – patirtis ir profesionalumas, atsakingumas ir novatoriškumas.
  • Veiklos strateginės kryptys – šilumos energijos tiekimo veiklos efektyvumo didinimas, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklos kokybės gerinimas.

Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas, aprūpinant vartotojus centralizuotai tiekiama šiluma, karštu vandeniu. Tiekiamos šilumos energijos kokybės užtikrinimas pagal galiojančius norminius dokumentus ir tiekimo nepertraukiamumas, energetikos įrenginių plėtimas modernizacija, saugus jų eksploatavimas.

Bendrovės vykdomi specialieji įpareigojimai skirstomi į šilumos gamybos, šilumos perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo vienetus, kuriuos reguliuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

Centralizuotai tiekiama šiluma aprūpinami Jonavos miesto, Jonavos rajono Ruklos, Kuigalių, Žeimių, Šilų, Batėgalos, Bukonių, Kulvos, Upninkų ir Užusalių šilumos vartotojai.