Šilumos ir karšto vandens kainos

Šilumos ir karšto vandens kainos pateiktos žemiau esančiuose prieduose.

Priedai