Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifai

Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo papildomų paslaugų įkainiai nuo 2024 m. kovo 1 dienos (patvirtinti 2024-02-26 direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-18): 

  1. Už sugadinto (netinkamo komercinei apskaitai) karšto vandens apskaitos prietaiso pakeitimą  – 27,77 Eur/butui be PVM, 33,60 Eur/butui su PVM.
  2. Už vandens apskaitos prietaisų plombavimą dėl plombos pažeidimų, nepriklausomai nuo skaitiklių skaičiaus patalpoje (bute) – 4,96 Eur/butui be PVM ir 6 Eur/butui su PVM.

Jonavos rajono savivaldybės taryba 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1 TS -387 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifų ir daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) išlaidų apskaitos tvarkos patvirtinimo“ nustatė daugiabučių namų sistemų priežiūros tarifus už būsto bendrojo (naudingojo) ploto kvadratinį metrą per mėnesį dviems pastatų grupėms:

  • daugiabučiams namams, kurių bendras plotas nuo 2001 iki 3000 kv.m, šildymo ir karšto vandens sistemų amžius po įrengimo arba atnaujinimo eksploatuojamos 10-20 metų ir kuriuose įrengta priklausoma šildymo sistema – 0,182 Lt/m2 (0,053 Eur/m2) per mėnesį be PVM;
  • daugiabučiams namams, kurių bendras plotas nuo 2001 iki 3000 kv.m, šildymo ir karšto vandens sistemų amžius po įrengimo arba atnaujinimo eksploatuojamos 10-20 metų ir kuriuose įrengta nepriklausoma šildymo sistema – 0,187 Lt/m2 (0,054 Eur/m2) per mėnesį be PVM.

Jonavos mieste daugiausia yra daugiabučių gyvenamųjų namų su priklausoma elevatorine, dvivamzde šilumos tiekimo sistema, karštas vanduo ruošiamas greito veikimo individualiuose šilumokaičiuose.

Nepriklausoma šildymo sistema įrengta 18 – je Ruklos miestelio daugiabučių namų ir 14 – je Jonavos miesto daugiabučių.

Daugiausia daugiabučių namų, kurių b.n. plotas 2001 – 3000 m2, namų šildymo ir karšto vandens sistemų amžius 20 – 30 metų.

Konkretaus daugiabučio namo sistemų priežiūros tarifas bus nustatomas, atsižvelgiant į pastato plotą bei šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo laiką, taikant patvirtintus diferencijavimo koeficientus.

Žemiau lentelėje pateikiami diferencijuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifai, kurie bus taikomi, apskaičiuojant mokėjimus už techninę priežiūrą.

1 lentelė

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) TARIFAI UŽ BENDROJO (NAUDINGOJO) PLOTO KVADRATINĮ METRĄ PER MĖNESĮ (BE PVM) PAGAL ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ TIPUS, PASTATO PLOTĄ IR PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS EKSPLOATAVIMO LAIKĄ

Pastato bendrasis plotas (kv. m) Koeficiento k1 reikšmės Šildymo ir / ar karšto vanends sistemų eksploatavimo   laikas po įrengimo ar renovavimo (metais) Koeficiento k2 reikšmės Tarifas be PVM
Kai name įrengta priklausoma šildymo   sistema su vienlaipsniu arba dvilaipsniu karšto vandens šildytuvu ir karšto   vandens cirkuliacija   Kai name įrengta nepriklausoma šildymo   sistema su vienlaipsniu arba dvilaipsniu karšto vandens šildytuvu ir karšto   vandens cirkuliacija  
Lt/m2 per mėn. Eur/m2 per mėn. Lt/m2 per mėn. Eur/m2 per mėn.
1 2 3 4 5 6 7 8
iki 1000 1,2 Iki 10 metų 0,9 0,197   0,057 0,202   0,059
10–20 metų 1 0,218  0,063 0,224  0,065
20–30 metų 1,1 0,240  0,070 0,247  0,072
virš 30 metų 1,2 0,262  0,076 0,269  0,078
1001–2000 1,1 Iki 10 metų 0,9 0,180  0,052 0,185  0,054
10–20 metų 1 0,200  0,058 0,206  0,060
20–30 metų 1,1 0,220  0,064 0,226  0,065
virš 30 metų 1,2 0,240  0,070 0,247  0,072
2001–3000 1 Iki 10 metų 0,9 0,164  0,047 0,168  0,049
10–20 metų 1 0,182  0,053 0,187  0,054
20–30 metų 1,1 0,200  0,058 0,206  0,060
virš 30 metų 1,2 0,218  0,063 0,224  0,065
3001–4000 0,9 Iki 10 metų 0,9 0,147  0,043 0,151  0,044
10–20 metų 1 0,164  0,047 0,168  0,049
20–30 metų 1,1 0,180  0,052 0,185  0,054
virš 30 metų 1,2 0,197  0,057 0,202  0,059
4001–5000 0,8 Iki 10 metų 0,9 0,131  0,038 0,135  0,039
10–20 metų 1 0,146  0,042 0,150  0,043
20–30 metų 1,1 0,160  0,046 0,165  0,048
virš 30 metų 1,2 0,175   0,051 0,180  0,052

PASTABOS:

k1– tarifų diferencijavimo pagal pastato plotą koeficientas;

k2 – tarifų diferencijavimo pagal šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatacijos laiką po įrengimo ar renovacijos koeficientas.