Lėšos veiklai viešinti

2023 metais Bendrovės išleistas lėšas veiklai viešinti galite peržiūrėti žemiau.

Informacija apie lėšas, kurias Bendrovė sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams skelbiama

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje VIRSIS: https://www.virsis.lt/rinkiniai 

Priedai