Informacija dėl energijos taupymo

    Lietuvos energetikos agentūra, reaguodama į išaugusias energijos kainas ir kylantį visuomenės poreikį mažinti išlaidas už ją, pristatė Energijos taupymo gaires, kuriose suteikiama galimybė palyginti taupymo veiksmus pagal teikiamą naudą ir reikalingas pastangas.

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija pristato video Atmintinę šilumos energijos vartotojams. Informacinis filmukas supažindins su pagrindinėmis šilumos vartotojo teisėmis, pateiks praktinių patarimų ir šilumos taupymo receptų.  Projektas finansuojamas Europos Komisijos bei LR Biudžeto lėšomis.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir AB „Jonavos šilumos tinklai“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis ir energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. Rugpjūčio 25 d. įsakymu nr. 1-221 „Dėl energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pasirašė Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą. Šiuo susitarimu AB „Jonavos šilumos tinklai“ tiesiogiai ar per kitus asmenis, įgyvendindamas energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemones, įsipareigoja 2021-2030 metų laikotarpiu šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais: skelbti informaciją interneto svetainėje, spaudoje ir spaudiniuose, informuoti ir konsultuoti vartotojus.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, atsižvelgdama į šiuo metu energetikos sektoriuje svarbiausias aktualijas, parengė savo interneto svetainėje www.lsta.lt naują skyrių „Energijos vartojimo efektyvumas“. Čia  galima rasti visą aktualią informaciją apie šilumos vartojimo efektyvumą didinančias priemones daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, susipažinti su ekspertų atliktomis studijomis, galiojančiais teisės aktai ir t.t. 

Dėl papildomos informacijos apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones rekomenduojame kreiptis į:

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Vito Gerulaičio g. 1, 08200, Vilnius
tel. (+370 5) 266 7025
faksas (+370 5) 235 6044
info@lsta.lt
www.lsta.lt
VšĮ Busto energijos taupymo agentūra
Švitrigailos g. 11B, 03228 Vilnius
tel. (+370 5) 2705455
nemokama tel. linija +370 800 20012
info@betalt.lt
www.betalt.lt
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Gedimino pr. 38,  01104 Vilnius
tel.  +370 706 6 4715
faksas +370 706 64820
info@enmin.lt
http://www.enmin.lt/lt/
Lietuvos energetikos institutas 
Breslaujos g. 3, 44403 Kaunas
tel. (+370 37) 401801
Faksas (+370 37) 351271
rastine@lei.lt
www.lei.lt
Lietuvos Respublikos energetikos agentūra
Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius
tel. +370 706 64923
faksas +370 706 64876
eainfo@ena.lt
www.ena.lt