Darbo užmokestis

Pagal uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) įstatus (patvirtintus Jonavos raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 13B-827), Bendrovės valdymo organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vadovas – Bendrovės direktorius, kuris vykdo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas bendrovių vadovų funkcijas ir bendrovių valdyboms priskirtas funkcijas, kurios visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose nėra priskirtos visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijoms.

Visuotinio akcininkų susirinkimo nariai negauna jokio atlygio už veiklą, susijusią su Bendrovės valdymu.

2020 M. AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO BRUTO DARBO UŽMOKESTIS
Darbuotojų grupės Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, eurais
I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Bendrovės vadovai 3723 3253 3471 3564
Struktūrinių padalinių vadovai 2006 1997 1826 2196
Specialistai 1482 1494 1485 1551
Darbininkai 1169 1172 1115 1132
 
Moterys 1312 1307 1290 1437
Vyrai 1377 1395 1390 1379

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo, valstybinio socialinio draudimo įmokos yra perkeliamos darbuotojui. Vadovaujantis minėtais įstatymo pakeitimais, darbdavys privalėjo perskaičiuoti darbuotojo bruto darbo užmokestį, padidindamas jį 1,289 karto.

Sudarė: ekonomistė Rima Vaitelė