Darbo užmokestis

Pagal uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) įstatus (patvirtintus Jonavos raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 13B-827), Bendrovės valdymo organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vadovas – Bendrovės direktorius, kuris vykdo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas bendrovių vadovų funkcijas ir bendrovių valdyboms priskirtas funkcijas, kurios visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose nėra priskirtos visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijoms.

Visuotinio akcininkų susirinkimo nariai negauna jokio atlygio už veiklą, susijusią su Bendrovės valdymu.

 

Priedai