Turto nuoma

Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“,  skelbia  negyvenamųjų patalpų ploto 95,50 kv. m, esančio 148,01 kv. m bendro ploto negyvenamosiose patalpose, adresu Varnutės g. 14, Jonava, nuomos konkursą.

Pradinis nuompinigių dydis – 222,00 Eur per mėnesį be PVM, 268,62 Eur su PVM. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis

Mokesčiai už vandenį, energiją, komunalines ir kitas nuomininkui teikiamas paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir apmokami pagal atskirus susitarimus su paslaugų teikėjais arba nuomotoju.

Nuomos terminas – 5 (penkeri) metai nuo sutarties pasirašymo dienos (su galimybe pratęsti ne ilgesniam kaip 10 metų bendram laikotarpiui).

Patalpas galima apžiūrėti susisiekus su Audriumi Jankausku, tel. +370 673 56795, el. p. a.jankauskas@jonavosst.lt.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Rima Bardiševičienė, tel. +370 349 77123, el. p.: r.bardiseviciene@jonavosst.lt  Atvykstant fiziškai perduoti konkurso dalyvio voko prašome iš anksto suderinti atvykimo laiką su už dalyvių registravimą atsakingu asmeniu aukščiau nurodytais kontaktais.

Konkurso dalyviai Negyvenamų patalpų nuomai, esančiai Varnutės g. 14, Jonavoje, ne vėliau kaip iki 2024 m. balandžio 15 d. 14.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir įgalioto asmens vardas, pavardė, jei pareiškėjui atstovauja įgaliotas asmuo (fiziniams asmenims), arba juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, numeris;
  2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami.

Išsamios nuomos konkurso sąlygos (žiūrėti žemiau)

xxxxx

Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“ skelbia  negyvenamųjų patalpų: Inžinierinio statinio – kamino dalies (ne daugiau kaip 3 kv. m), ir Pastato patalpos (plotas 9,54 kv. m), adresu Klaipėdos g. 8,  Jonava, nuomos konkursą.

Pradinis nuompinigių dydis – 250,00 Eur per mėnesį be PVM, 302,50 Eur su PVM. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis.

Mokestis už elektros energiją į nuomos mokestį nėra įskaičiuojamas.

Nuomos terminas – 3 (trys) metai nuo sutarties pasirašymo dienos.

Patalpas galima apžiūrėti susisiekus su Alfredu Sadzevičiumi, tel. (+370 686) 62101, el. p. a.sadzevicius@jonavosst.lt

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Rima Bardiševičienė, tel. (+370 349) 77123, el. p.: r.bardiseviciene@jonavosst.lt  Atvykstant fiziškai perduoti konkurso dalyvio voko, prašome iš anksto suderinti atvykimo laiką su už dalyvių registravimą atsakingu asmeniu aukščiau nurodytais kontaktais.

Konkurso dalyviai Negyvenamų patalpų nuomai, esančiai Klaipėdos g. 8, Jonavoje, ne vėliau kaip iki 2024 m. kovo 25 d. 11.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir įgalioto asmens vardas, pavardė, jei pareiškėjui atstovauja įgaliotas asmuo (fiziniams asmenims), arba juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, numeris;
  2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyvį konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami.

Išsamios nuomos konkurso sąlygos (žiūrėti žemiau)

Priedai