ATSAKOME Į GYVENTOJŲ KLAUSIMUS

  1. Kaip apskaičiuojamas mokestis už „gyvatuką“?

Mokestis už „gyvatuką“ - tai mokestis už karšto vandens temperatūros palaikymo paslaugą. Karštas vanduo nuolat cirkuliuoja daugiabučio namo karšto vandens vamzdynais, kad atsukus karšto vandens čiaupą iš karto bėgtų karštas vanduo.

Mokestis už „gyvatuką“, kitaip tariant už šilumos kiekį karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) šildymo ir nešildymo sezonų metu nustatomas vadovaujantis skirtinga metodika.

Vasarą (nešildymo sezono metu) iš bendro namo suvartoto šilumos kiekio atimamas šilumos kiekis, kuris sunaudotas geriamam vandeniui pašildyti. Likęs šilumos kiekis proporcingai dalinamas namo butų skaičiui ir dauginamas iš šilumos kainos. Taip gaunama suma, kurią reikia mokėti už šią paslaugą. 

Šildymo sezono metu skaičiuojama kitaip. Imamas ne mažiau nei trijų nešildymo sezono mėnesių faktinis šilumos kiekis, suvartotas cirkuliacijai palaikyti, ir apskaičiuojamas vidurkis. Vidurkis yra dauginamas iš šilumos kainos.

Nešildymo sezono metu suvartotos šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) apskaičiuojamas tiksliai pagal apskaitos prietaisų rodmenis, o šildymo sezono metu apskaičiavimui taikomas vidurkis, kuris dauginamas iš kilovatvalandės kainos.

  1. Kodėl vienodi butai skirtinguose daugiabučiuose moka už šilumą nevienodai?

Sąskaitos dydis ar mokėjimas už buto, esančio daugiabučiame name, šildymą iš esmės priklauso nuo dviejų veiksnių: šilumos kilovatvalandės kainos ir suvartoto šilumos energijos kiekio. Šilumos kilovatvalandės kaina yra nustatyta ir taikoma vienoda visiems vieno šilumos tiekėjo vartotojams.  

Daugiabučio namo suvartojamos šilumos kiekis priklauso nuo keleto veiksnių:

  • namo šiluminės varžos ir sandarumo būklės;
  • temperatūros butuose, vėjo stiprumo bei krypties, nuo langų padėties į  saulės pusę;
  • nuo žmonių elgesio (kaip vėdina patalpas ar laiko langus uždarytus);
  • šilumos punkto ir šildymo sistemos įrenginių būklės;
  • žmogiškojo faktoriaus (galimybės reguliuoti šilumos vartojimą pačiuose butuose).
  1. Kodėl užsukus termostatinį ventilį ar jį atsukus minimaliai, vartotojui yra priskiriamas papildomas šilumos kiekis?

Jei Jūsų bute įrengta šildymo sistema su individualiais dalikliais, o termostatiniai ventiliai buvo užsukti arba atsukti minimaliai (t. y. patalpos šildomos minimaliai), Jūsų bute oro temperatūra net ir tokiu atveju artima norminei (18°C). Tokia temperatūra išsilaiko, nes šiluma į Jūsų butą per vidines pertvaras patenka iš gretimų butų ir patalpų. Šiluma pagal fizikos dėsnius juda ten, kur šalčiau ir Jūsų butas šildomas gretimai esančių butų sąskaita. Siekiant apginti kitų vartotojų interesus,  teisės aktuose nustatytas minimalios tolygaus šildymo sąlygos koeficientas, kuris leidžia apskaičiuoti, kiek nešildomas ar šildomas minimaliai butas suvartojo energijos gretimų butų, patalpų sąskaita. Vartotojui, nesilaikančiam tolygaus šildymo sąlygos, t.y. nešildant, ar šildant savo patalpas minimaliai, priskiriamas papildomas šilumos kiekis.

Kai pagal buto (patalpos) šilumos daliklių rodmenis šilumos suvartojimas lygus 0, tokių butų (patalpų) savininkams papildomai priskiriamas šilumos kiekis sudaro 40 % (taikomas tolygaus šildymo koeficientas - 0,4) vidutinio šilumos kiekio, tenkančio pastato vienam kvadratiniam metrui šildyti.  Šis dydis paskaičiuojamas visų butų faktines šilumos sąnaudas šildymui pagal butų šilumos daliklių rodmenis padauginant iš tokio buto (patalpos) ploto. Atitinkamai sumažinama šilumos kiekio dalis kitiems butams (patalpoms), kurių šildymo sąnaudos tenkina tolygaus šildymo sąlygos reikalavimus.

  1. Ar už šildymą mokėsime dar daugiau?

Už spalio mėnesio butų šildymą gyventojai mokėjo vidutiniškai kiek mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, nors kilovatvalandės kaina išaugo kone dvigubai.

Toks rezultatas buvo pasiektas taupant brangią šilumą ir neperšildant namų. Visi šilumos punktai daugiabučiuose namuose yra automatizuoti arba dalinai automatizuoti. Automatizuotuose šilumos punktuose galima parinkti racionalų režimą ir nuotoliniu būdu reguliuoti šilumos poreikį atsižvelgiant į lauko temperatūros pokyčius, kas ypač aktualu rudens ir pavasario metu. Pakilus lauko temperatūrai, šilumos tiekimas į radiatorius užsidaro automatiškai, radiatoriai nebešyla, šilumos energija nenaudojama.

Gyventojai už lapkričio mėnesio šildymą vidutiniškai mokės dvigubai daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Tai įtakoja ženkliai padidėjusios žaliavų kainos: gamtinių dujų ir biokuro.

Jonaviečiai mokės 12,30 centų už kilovatvalandę, tai yra dvigubai daugiau nei pernai lapkritį. Už vieną kubą karšto vandens mokėsime  8,33 euro, kai pernai tuo pačiu metu mokėjome 5,33 euro.

  1. Ką daryti jei namuose per karšta ar per šalta?

Jei manote, kad kambariuose yra per karšta arba per šalta, įsitikinus, kad Jūsų buto langai ir durys pakankamai sandarūs, bet temperatūra vis tiek nesiekia 18oC, kreipkitės į mūsų įmonę.

Įmonės darbo laiku skambinti tel. (8 349) 50 577, ne darbo laiku tel. (8 349) 52 780,
el.paštu: info
@jonavosst.lt

Pastatui tiekiamos šilumos poreikį galime reguliuoti nuotoliniu būdu. Vis dar yra daugiabučių namų su senais elevatoriniais šilumos punktais ir nesubalansuotomis vidaus šildymo sistemomis, kuriuose padidinus ar sumažinus tiekiamos šilumos kiekį, viename namo bute gyventojai turės per žemą, o kitame - per aukštą temperatūrą. Tokių daugiabučių gyventojai turėtų pakeisti elevatorinį šilumos punktą į naują automatizuotą bei subalansuoti šildymo sistemas.