Gyventojų savivalė išbalansuoja šildymo ir karšto vandens sistemas

Artėjant šildymo sezonui, daugiabučių gyventojai teiraujasi, kur reikėtų kreiptis, jei įtariama, kad buto kaimynas įsirengė papildomas radiatorių sekcijas, arba jei gyventojas, keisdamas radiatorius, vietoje 20 mm panaudojo 15 mm skersmens vamzdį, dėl kurio blogiau šyla aukščiau esančio buto radiatorius?

Bendros namo šildymo ir karšto vandens sistemos hidraulinis išbalansavimas įvyksta tuomet, kad gyventojai savavališkai, pažeidžiant projektą, įsirengia šildomas grindis, papildomas sekcijas radiatorių, sumontuoja netinkamo skersmens vamzdžius. Išderinus sistemą, butai ima šilti nevienodai, o kad tai sureguliuoti, name sunaudojama daugiau šiluminės energijos. Už tą papildomą šilumos kiekį solidariai sumoka visi namo gyventojai, nes teisės aktų nustatyta tvarka namo įvadinio skaitiklio rodmenys (name sunaudota šiluminė energija) paskirstomi pagal gyventojui priklausantį naudingą gyvenamąjį plotą.

Kai šildymo ir karšto vandens sistema keičiama neturint tam įgūdžių ir žinių, didėja vamzdynų mažesnio pralaidumo ir trūkimų tikimybė, gali būti užlieti butai, dėl ko patiriama žala.

Kviečiame gyventojus būti atsakingais ne tik savo, bet ir gyvenančiųjų šalia atžvilgiu. Norintiems pasikeisti radiatorius ar atlikti kitus, su šildymo ir karšto vandens sistema susijusius darbus, prašome kreiptis į UAB „Jonavos šilumos tinklai“ (info@jonavosst.lt) ir gauti tam skirtą leidimą.

Įtarus, kad bute atlikti neteisėti šildymo ar karšto vandens sistemos pakeitimai, pirmiausia reikėtų kreiptis į šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją (UAB „Jonavos šilumos tinklai“). Prižiūrėtojas, vadovaudamasis Šilumos ūkio įstatymo 26 straipsnio nuostatomis, turi teisę patekti į butų bei kitų patalpų savininkams priklausančias patalpas, kad nustatytų padarytus pažeidimus ir įpareigotų juos pašalinti. Patalpų savininkams gali tekti atlyginti patirtą žalą visiems namo gyventojams.