Pradedamas šildymo sezonas

Pranešame, kad 2023 m. spalio 10 d. Jonavos rajono savivaldybės mero potvarkiu  Nr. 1B-469 

nuo 2023 m. spalio 10 dienos 2023/2024 metų šildymo sezonas Jonavos rajone pradedamas:

  • ikimokyklinėse įstaigose, bendrojo lavinimo mokyklose ir kitose mokymo įstaigose,
  • gydymo ir slaugos įstaigose.

2023 m. spalio 16 d. Jonavos rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. 1B-488

nuo 2023 m. spalio 16 dienos:

  • Gyvenamuosiuose namuose.
  • Kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

Esant techninėms galimybėms ir suderinus su šilumos tiekėju, leidžiama šilumos vartotojams,

nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų, patiems nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios.