Šilumos ir karšto vandens kainos 2021 metais

2021 m. šilumos ir karšto vandens kainos pateiktos žemiau esančiuose prieduose

Priedai